Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων…

Форум взаимопомощи
Бесплатная помощь сообщества
Сегодня нас 10262 участников

Язык источника

Язык перевода (даже если вы нуждаетесь только в проверке)


  • Ἑλληνική Italiano

    Tommy2749
    Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων η των μελισσων φιλοπονια, ψεγεδθον δε η των κερκοπον αεργα

    27/10/2019 11:34
отменить

Перевод в конфиденциальном режиме стоил бы только: 1.5 евро.